สพป.เลย เขต 1และสถานศึกษา ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556


pic-075-001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการและตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยร่วมลงนามตามข้อตกลงในการปฏิบัติตามคำรับรอง เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้นต่อไป

pic-075-009

pic-075-004การลงนามตามคำรับรองดังกล่าว จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน  2556  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ในโอกาสจัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา และ ผู้บริหารการศึกษา  โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมลงนามกับประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาทั้ง 13 กลุ่มคุณภาพ ซึ่งถือเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการเป็นไปตามแนวทางเดียวกันตามข้อตกลง ซึ่งในการลงนามนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงต้องลงนามร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้วยเช่นเดียวกัน พร้อมกันนี้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงยังได้รับคู่มือการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการและคู่มือการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฎิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย

……………………..

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่  www.facebook.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: