สพป.เลย เขต 1 รดน้ำขอพรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


page-002

ดร.สุเทพ บุญเติม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยนายสงพงษ์ พรมใจ  นายอนุพงษ์ ปริบาล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และข้าราชการในสังกัด ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย เขต 3 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  เอกชน  พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดเลย โดยมีนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานกล่าวนำการจัดพิธีรดน้ำขอพร ณ บ้านพักรัฐมนตรี อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556

…………………..

PR : PRANAYA / NEWS

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่

http://www.facebook.com/loei1

http://www.facebook.com/prloeione

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: