สพป.เลย เขต 1 เตรียมความพร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดก่อนเปิดภาคเรียน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เตรียมความพร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจรับทราบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1

   ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า  ในวันที่ 7 , 8 และ 9 พฤษภาคม 2556 นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กำหนดจัดให้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ ในสังกัดทุกคน เพื่อรับทราบนโยบาย แนวคิด ทิศทางในการดำเนินการด้านการจัดการศึกษาที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยการจัดประชุมจัดให้มีขึ้นที่ห้องประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย แบ่งการประชุมออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1  วันที่ 7 พฤษภาคม 2556  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดอำเภอเมืองเลย ทั้งหมด จำนวน 720 คน

รุ่นที่ 2  วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดอำเภอเชียงคาน และอำเภอปากชม ทั้งหมด จำนวน 713 คน

รุ่นที่ 3 วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดอำเภอท่าลี่ อำเภอนาด้วง และเอกชน ทั้งหมด จำนวน 692 คน

โดยกำหนดการจัดประชุมสัมมนามีดังนี้

เวลา 07.30-08.30 น.  รับลงทะเบียนและรายงานตัว

เวลา 08.30-09.00 น.  ซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมพิธีเปิด

เวลา 09.00-09.30 น.  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1

เวลา 09.30-12.00 น.  การออกแบบการเรียนรู้แนวทาง Backward Desigm  โดยใช้เทคนิคGPAS จัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดย ดร.ศักดิ์สิน  โรจน์สราญรมย์

เวลา 12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-14.30 น.  บาทบาทครูในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพในศตวรรษที่ 21  โดย ดร.ศักดิ์สิน  โรจน์สราญรมย์

เวลา 14.30-16.30 น.  มอบนโยบายและภารกิจเร่งด่วน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2556 โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 และคณะ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูในสังกัดทุกคนเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

…………………..

PR:PRANAYA / NEWS 

ภาพ-ข่าวกิจกรรมดูได้ที่

www.facebook.com/loei1

www.facebook.com/prloeione

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: