โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป.เลย เขต 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน


โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด  กลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง อำเภอนาด้วง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในความรักเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สำนึกในบุญคุณของบิดา มารดา  ผู้มีพระคุณ และเสริมสร้างทัศนคติมีทักษะชีวิตที่ดี ห่างไกลยาเสพติดpage-92-2

การจัดอบรมตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ วัดป่ามหาราช บ้านไร่ทาม ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  โดยนางณัฎฐิกา วอแพง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิด มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการอบรมจำนวน 75 คน และคณะครู 20 คน

นายพันธุ์เทพ  ใจคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด กล่าวว่า การจัดอบรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ    ทั้งนี้เด็กนักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้เข้าร่วมกิจกรรมสานแสงแห่งพระราชศรัทธาจุดเทียนปัญญาถวายในหลวง  กิจกรรมดวงประทีปแห่งรักแท้  กิจกรรมสภาพปัญหาสังคม  จุดประกายความคิดให้เยาวชนได้เห็นถึงปัญหาและลุกขึ้นมาร่วมกันแก้ไขด้วยตนเอง  กิจกรรมมาลาบูชาคุณครู  กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์  ปฏิบัติธรรม และกิจกรรมนันทนาการ  ซึ่งผลของการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาดในครั้งนี้ เชื่อว่าเด็ก ๆ จะสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนต่อไปในอนาคตpage-92-1

……………………………..

PR:PRANAYA /NEWS

  ลิงค์ข่าว  เว็บไซต์ สพป.เลย เขต 1

http://web.loei1.go.th/modules.php?name=activeshow_lightbox&file=article&asid=448

ลิงค์ข่าว เว็บไซต์ สพฐ.

http://www.obec.go.th/news/36403

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: