สพป.เลย เขต 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


pic-101-005

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.ลย.1) ร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

นายสมพงษ์ พรมใจ  รองผอ.สพป.ลย.1 ประธานเปิดการอบรม

นายสมพงษ์ พรมใจ รองผอ.สพป.ลย.1
ประธานเปิดการอบรม

 การจัดอบรมจัดให้มีขึ้นที่ห้องประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยนายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการ สพป.ลย.1 ให้เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556  มีครูผู้สอนสังคมศึกษาเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 168 คน

 

นายสมเดช เจริญชนม์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ กล่าวรายงานการจัดอบรม

นายสมเดช เจริญชนม์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ กล่าวรายงานการจัดอบรม

นายสมเดช เจริญชนม์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลย.1 กล่าวว่า  จากผลการประเมินระดับชาติในปี 2555 พบว่า ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.22 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 47.12 เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละสาระพบว่า คะแนนเฉลี่ยในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สาระศาสนาฯร้อยละ 35.11 สาระหน้าที่พลเมืองร้อยละ 44.91 สาระเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 60.63 สาระประวัติศาสตร์ร้อยละ 40.26 สาระภูมิศาสตร์ร้อยละ 40.19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวที่จะต้องพัฒนาการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้สูงขึ้น จึงได้จัดอบรมครูผู้สอนสังคมศึกษาขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืนpic-101-009

………………………

 PR:PRANAYA /NEWS

ภาพ-ข่าวกิจกรรมดูได้ที่

www.facebook.com/loei1

www.facebook.com/prloeione

www.loei1.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: