ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนเมืองเลย จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษนักเรียน


นักเรียนกลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย และกลุ่มคุณภาพการศึกษากกดู่นาแขม  อำเภอเมืองเลย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษpic-106-008

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (PEER Center) โรงเรียนเมืองเลย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้นปะถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษ นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

นายสมพงษ์ พรมใจ รอง ผอ.สพป.ลย.1  ประธานเปิดค่ายกิจกรรม

นายสมพงษ์ พรมใจ รอง ผอ.สพป.ลย.1
ประธานเปิดค่ายกิจกรรม

การจัดกิจกรรมจัดให้มีขึ้นที่ห้องประชุมอัสนี-วสันต์ โรงเรียนเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2556  โดยนายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จากกลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย และกลุ่มคุณภาพการศึกษากกดู่นาแขม ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านก้างปลา โรงเรียนบ้านน้ำภู โรงเรียนบ้านนาโคก โรงเรียนบ้านนาอ้อ โรงเรียนบ้านกกดู่ และโรงเรียนบ้านนาแขม เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 110  คน ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีประสบการณ์ตรงในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษกับคณะวิทยากรเจ้าของภาษาด้วย

pic-106-011

…………………….

PR : PRANAYA / NEWS

ภาพ-ข่าวกิจกรรมดูได้ที่

www.facebook.com/loei1

www.facebook.com/prloeione

www.loei1.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: