สพป.เลย เขต 1 เพิ่มพูนความรู้ครูภาษาไทย พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย


page-109-1ครูผู้สอนวิภาษาไทยทุกโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นทึ่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.ลย.1)     ร่วมประชุมปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้ ในเรื่องการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจรโดยใช้ภาษาไทยเป็นแกน  การฝึกทักษะการสอนแระบสนการคิดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อการอ่านออกเขียนได้ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ที่สอดรับกับนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านออกเขียนได้ทุกคน และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ่านคล่อง เขียนคล่องpage-109-2

การประชุมปฏิบัติการดังกล่าว จัดให้มีขึ้นที่ห้องประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 โดย นายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน มีครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 170 คน  มีคณะวิทยากรที่มาให้ความรู้ประกอบด้วย นางจุรีรัตน์ แถบเงิน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นางสาววิจิตรา บุษบา ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ และคณะครูแกนนำภาษาไทย สพป.เลย เขต 1

………………………

ภาพ-ข่าวกิจกรรมดูได้ที่

www.facebook.com/loei1

www.facebook.com/prloeione

www.loei1.go.th

http://web.loei1.go.th/modules.php?name=activeshow_lightbox&file=article&asid=460

ลิงค์ข่าว สพฐ. http://www.obec.go.th/news/37867

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: