สพป.เลย เขต 1 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยการใช้โปรแกรมคัดกรองนักเรียน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดอบรมครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 170 โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลคัดกรองนักเรียน โดยใช้โปรแกรม (Scan tool 3)ได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว สามารถนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาป้องกัน แก้ไข และให้ความช่วยเหลือนักเรียนในทุก ๆ ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ page-110-1

การอบรมจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  โดย  นายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน มีครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือครูที่ปรึกษาเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 170 คน     ทั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกหน่วยในสังกัด ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา อย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามีมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ซึ่งในกระบวนการดำเนินงานนั้น ครูที่ปรึกษาจะต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล แล้วนำผลที่ได้มาจำแนกตามเกณฑ์การคัดกรอง แยกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ รวดเร็ว ฐานข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มุ่งหวังว่าหลังจากที่ครูได้รับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมแล้ว จะส่งผลให้โรงเรียนสามารถใช้โปรแกรม ( Scan tool 3 ) ในการจัดการฐานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปpage-110-2

…………………..

PR : PRANAYA / NEWS

ภาพ-ข่าวกิจกรรมดูได้ที่

www.facebook.com/loei1

www.facebook.com/prloeione

www.loei1.go.th

ลิงค์ข่าว  http://web.loei1.go.th/modules.php?name=activeshow_lightbox&file=article&asid=461

ลิงค์ข่าวเว็บไซต์ สพฐ. http://www.obec.go.th/news/37961

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: