ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2556


สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี        ส่งเสริมเยาวชนมีระเบียบวินัยในสังคมpage111-2

 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 1 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ผลการประกวด ประเภทลูกเสือสามัญ ชนะเลิศ ได้แก่ กองลูกเสือโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้  ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชนะเลิศ ได้แก่ กองลูกเสือโรงเรียนนาอ้อวิทยา และประเภทลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคเลย ทั้งหมดได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัด ซึ่งกำหนดจัดให้มีขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2556   ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

นายยืนยง ปาลี รอง ผอ.สพป.ลย.1  ประธานในพิธี

นายยืนยง ปาลี รอง ผอ.สพป.ลย.1
ประธานในพิธี

การจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ครั้งนี้ มีขึ้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย โดย นายยืนยง ปาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์   เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย เข้มแข็ง อดทน เสียสละ อันเป็นคุณธรรมที่ลูกเสือต้องยึดถือปฏิบัติ ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ ในโอกาสเดียวกันนี้ นายยืนยง ปาลี รองผู้อำนวยการ สพป.ลย.1 ประธานในพิธี ได้กล่าวกับคณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้กำกับลูกเสือ ว่า ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี นั้น มีกฎเกณฑ์ในการประกวด โดยเฉพาะในเรื่องเครื่องแบบลูกเสือ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องแบบที่มีเกียรติ เป็นเครื่องหมายแห่งความดี ดังนั้น ลูกเสือ เนตรนารี ผู้กำกับลูกเสือ จะต้องพิถีพิถัน ในการแต่งเครื่องแบบลูกเสือที่ถูกต้อง และสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ รวมทั้งต้องประพฤติ ปฏิบัติตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกเสือ เพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงของตน และของคณะลูกเสือแห่งชาติ นอกจากนี้แล้ว ลูกเสือ เนตรนารี จะต้องปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ส่วนผู้กำกับต้องฝึกอบรมให้ลูกเสือเข้าใจและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสืออยู่เสมอ โดยเฉพาะในเรื่องความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเป็นพี่น้องของลูกเสือ เนตรนารี และการกระทำความดีต่าง ๆ โดยเน้นให้เห็นว่า ผู้เป็นพลเมืองดีนั้น จะต้องเป็นผู้กระทำความดีและใช้ความดีนั้นให้เป็นประโยชน์pic-111-007

สำหรับการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ในครั้งนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 9  แห่ง ได้แก่ โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อ.เชียงคาน , โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม  อ.เชียงคาน , วิทยาลัยเทคนิคเลย  , วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อ.เมืองเลย , โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย , โรงเรียนบ้านยาง อ.ท่าลี่ , โรงเรียนนาอ้อวิทยา , โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย และโรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) อ.เมืองเลย

……………………….

PR : PRANAYA / NEWS

ภาพ-ข่าวกิจกรรมดูได้ที่

www.facebook.com/loei1

www.facebook.com/prloeione

ลิงค์ข่าวเดียวกัน

http://web.loei1.go.th/modules.php?name=activeshow_lightbox&file=article&asid=462

http://www.obec.go.th/news/37996

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: