สพป.เลย เขต 1 พัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ ระดับประถมและมัธยม พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ เพิ่มทักษะ ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ประธานเปิดการอบรม

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ประธานเปิดการอบรม

การอบรมปฏิบัติการดังกล่าว จัดให้มีขึ้นที่ห้องประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 20-22มิถุนายน 2556 โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประธานเปิด (20 มิ.ย. 56) มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดอำเภอเชียงคาน และอำเภอปากชม เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 50 คน ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้จากคณะวิทยากรที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Dragon Fly ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ 5 คน และชาวไทย 1 คน และครูวิทยากรแกนนำภาษาอังกฤษจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1pic-113-009

……………………….

PR : PRANAYA / NEWS

ภาพ-ข่าวกิจกรรมดูได้ที่

www.facebook.com/loei1

www.facebook.com/prloeione

www.loei1.go.th

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: