สพป.เลย เขต 1 เพิ่มศักยภาพการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เพิ่มศักยภาพการรับนักเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ทั่วถึง ครบทุกคน และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามระยะที่หลักสูตรกำหนด ลดอัตราการออกกลางคันpage-112-2-1
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ได้จัดให้มีการประชุมตามโครงการเพิ่มศักยภาพการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน มีผู้ปฏิบัติหน้าที่และครูผู้รับผิดชอบด้านการรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 170 คน ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ การรายงานผลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับให้ได้เข้าเรียนและเรียนต่อจนจบหลักสูตรการศึกษาโดยใช้กระบวนการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งเรื่องของความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยpage-112-1

………………………….

PR : PRANAYA / NEWS

ภาพ-ข่าวกิจกรรมดูได้ที่

www.facebook.com/loei1

www.facebook.com/prloeione

www.loei1.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: