สพป.เลย เขต 1เพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์


ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำนวน 41 โรงเรียน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ (Inspiring Science) มุ่งหวังยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นpage-114-1
การอบรมจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมน้ำหมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ด้านการทำงานเป็นกลุ่ม การแก้ปัญหา การสื่อสาร ความเป็นผู้นำ ICT และทักษะการคิดของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 การอบรมมีทั้งการรับฟังการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และทำการทดลองรายกิจกรรม มีคณะศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพป.เลยเขต 1 และคณะครูวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด โรงเรียนบ้านก้างปลา โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย และโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” เป็นคณะวิทยากรให้ความรู้

……………………….

PR : PRANAYA / NEWS

ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่

www.facebook.com/loei1

www.facebook.com/prloeione

www.loei1.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: