สพป.เลย เขต 1 พัฒนาเครือข่ายภาษาไทยแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน


page-105-1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประชุมปฏิบัติการครูเครือข่ายภาษาไทย ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายภาษาไทย แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานเครือข่าย  เลขานุการ และครูแกนนำทักษะการคิดสู่ชั้นเรียน โดยมีนายสมเดช เจริญชนม์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก ปัจจุบันระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ  มีนักเรียนจำนวนหนึ่งยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น  จึงได้ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ขึ้น โดยการพัฒนาเครือข่ายภาษาไทย และขยายผลสร้างและพัฒนาเครือข่ายในระดับกลุ่ม ทั้ง 13 เครือข่าย ครูภาษาไทยทุกโรงเรียนในสังกัด 170 โรงเรียนได้รับการพัฒนา มุ่งสู่เป้าหมายเชิงคุณภาพที่โรงเรียนในสังกัดพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ นักเรียนทุกคนอ่านออก เขียนได้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นpage-105-2

…………………..

PR : PRANAYA / NEWS

ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่

www.facebook.com/loei1

www.facebook.com/prloeione

www.loei1.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: