ครู ป.2 สังกัด สพป.ลย.1 พัฒนาทักษะการใช้แท็บเล็ต


เสริมสร้างความรู้ ทักษะในการประยุกต์ใช้แท็บเล็ตเพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอนชั้น ป.2pic-118-012

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อบรมพัฒนาครูผู้สอบชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 2 เพิ่มความรู้ และทักษะในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พกพา หรือแท็บเล็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งได้รับแท็บเล็ต   ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา    เพื่อให้ครูสามารถใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย                             (One Tablet Per  Child)

pic-118-005

การอบรมจัดให้มีขึ้นที่โรงเรียนเมืองเลยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 88 คน เนื้อหาสาระของการอบรมประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พกพา สื่อการเรียนรู้สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา การวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา และศูนย์บริการคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการเรียนการสอน โดยมี    นายสวัสดิ์ โสประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในการเปิด/ปิด และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมpage-118-1

……………….

PR : PRANAYA / NEWS

ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่

www.facebook.com/loei1

www.facebook.com/prloeione

www.loei1.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: