สพป.เลย เขต 1 พัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทย์ฯให้สูงขึ้น


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อบรม พัฒนาความรู้และทักษะครูวิทยาศาสตร์ ให้สามารถพัฒนาการเรียนการสอนตามธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการเรียนการสอนบูรณาการแบบครบวงจร มุ่งหวังยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกระดับให้สูงขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3page-121-1

การอบรมจัดให้มีขึ้นที่ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2556  โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม (4 ก.ค. 56)  มีครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มคุณภาพการศึกษาในสังกัด สพป.ลย.1 เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน รูปแบบการอบรมมีการบรรยายให้ความรู้ สาธิตการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเพื่อตรวจสอบกิจกรรมและร่องรอยที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะวิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียนบ้านไร่ทาม และคณะครูวิทยาศาสตร์แกนนำจากโรงเรียนอนุบาลเลย , อนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” , บ้านห้วยเหล็ก และโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม ทั้งนี้ครูวิทยาศาสตร์ที่เข้ารับการอบรมต้องร่วมเป็นเครือข่ายขยายผลในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษาต่อไปด้วย

…………………….

PR : PRANAYA / NEWS

ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่

www.facebook.com/loei1

www.facebook.com/prloeione

www.loei1.go.th

http://www.obec.go.th/news/38817

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: