สพป.เลย เขต 1 เสริมความรู้ด้านทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมแก่นักเรียน ม.ต้น


page-120-1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านทักษะชีวิต ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภาวะเสี่ยงจากปัญหายาเสพติด สิ่งมอมเมา เหล้า บุหรี่ เกมส์ และปัญหาเอดส์ นำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน

page-120-2 กิจกรรมดังกล่าว จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  มี ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนบ้านน้ำภู และโรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้ว เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 160 คน ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากเด็ก ๆ จะได้รับความรู้ในเรื่องของปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้ว  เด็ก ๆ ยังได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันคิดหาวิธีการในการป้องกัน แก้ไขปัญหาด้วย โดยมีคณะวิทยากรให้ความรู้ ประกอบด้วย นายไพโรจน์  รัชฎาศรี  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร.ต.ต.อาคม ขวัญคุ้ม หัวหน้าวิทยากรผู้ประสานงานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเลย  และ ด.ต. อดิศักดิ์ จันทิหล้า วิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเลยpage-120-3

……………………….

PR : PRANAYA / NEWS

ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่

www.facebook.com/loei1

www.facebook.com/prloeione

www.loei1.go.th

http://www.obec.go.th/news/38790

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: