ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลเลยร่วมกับศูนย์เครือข่าย ขับเคลื่อนการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย


ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลเลย ร่วมกับศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและต้นแบบเครือข่ายรวม 6 ศูนย์ จัดประชุม การนิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย มุ่งหวังให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ประธานเปิดและบรรยายพิเศษ

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1
ประธานเปิดและบรรยายพิเศษ

การประชุมจัดให้มีขึ้นที่ห้องประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเลย  โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิด (9 ก.ค. 2556) และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

นายประวิทย์ น้อยบัวทอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเลย กล่าวรายงานการจัดโครงการ

นายประวิทย์ น้อยบัวทอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเลย กล่าวรายงานการจัดโครงการ

นายประวิทย์ น้อยบัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการประชุม  กล่าวว่า ในการจัดประชุมการนิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ในครั้งนี้ มีครูผู้สอนระดับปฐมวัย จากอำเภอเมืองเลย  อำเภอนาด้วง และอำเภอท่าลี่ เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 122 คน

โดยผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนจากคณะวิทยากร ในเรื่องของ มาตรฐานปฐมวัย โดย ดร.สุรินทร์ แก้วชูฟอง ผู้อำนวยกรโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย  เรื่องของหลักสูตรกระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัย โดย นายนิคม ศรีเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกคำ  เรื่องของสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21  โดย นายประจวบ คงสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดินดำ และเรื่องของการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Pratices) โดยนายประวิทย์ น้อยบัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลยpic-123-005

…………………………..

PR : PRANAYA / NEWS

ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่

www.facebook.com/loei1

www.facebook.com/prloeione

www.loei1.go.th

http://www.obec.go.th/news/39011

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: