กลุ่มคุณภาพการศึกษาหาดนาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ นำเสนอ Best Practices โครงงานคุณธรรม


pic-130-006กลุ่มคุณภาพการศึกษาหาดนาแก้ว อ.เชียงคาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอ Best Practices และการประกวดโครงงานคุณธรรม ประจำปี 2556  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายทุกโรงเรียน ได้แสดงความสามารถในเชิงวิชาการ กล้าแสดงออก สามารถนำเสนอผลงานได้ด้วยตนเอง รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา หาความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องของการพัฒนาและการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ประธานเปิดงาน

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ประธานเปิดงาน

กิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน  มีโรงเรียนสังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษาหาดนาแก้ว ศูนย์แม่ข่ายคุณธรรมศูนย์ที่ 17 และ 18 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 16 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านนาซ่าว . ชุมชนบ้านนาบอน , บ้านใหม่ , บ้านแก่งมี้ , บ้านใหม่ตาแสง ,บ้านหาดทรายขาวผามุม , บ้านหัวแก่ง , บ้านสาระแพ , ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา ,  ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร , บ้านโพน , บ้านนาเบน , บ้านนาป่าหนาด , บ้านท่าบม , บ้างวังอาบช้างมิตรภาพที่ 14 และโรงเรียนบ้านตาดซ้อ

นายอุดมศิลป์ วงษ์วชิรโชติ ผอ.โรงเรียนบ้านโสกวิทยาคาร   ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายคุณธรรมกลุ่มคุณภาพการศึกษาหาดนาแก้ว กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม

นายอุดมศิลป์ วงษ์วชิรโชติ ผอ.โรงเรียนบ้านโสกวิทยาคาร ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายคุณธรรมกลุ่มคุณภาพการศึกษา        หาดนาแก้ว กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม

นายอุดมศิลป์ วงษ์วชิรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร  ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายคุณธรรมกลุ่มคุณภาพการศึกษาหาดนาแก้ว กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สามารถนำเสนอผลงานเชิงวิชาการของตนเองได้แล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานจากนิทรรศการและโครงงานที่นำมาจัดแสดง และยังเป็นการคัดเลือกโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมแข่งขันโครงงานคุณธรรมในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป

ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้เยี่ยมชมผลงานของนักเรียนจากทุกโรงเรียนที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ด้วยpic-130-030

…………………….

PR : PRANAYA / NEWS

ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่

www.facebook.com/loei1

www.facebook.com/prloeione

www.loei1.go.th

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: