สพป.เลย เขต 1 ศึกษาผลการดำเนินงานโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่าย เพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อศึกษาผลการดำเนินงาน เป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่าย และการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ประธานประชุมคณะกรรมการประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่าย ณ ห้องประชุมดอกบัว โรงเรียนอนุบาลเลย

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ประธานประชุมคณะกรรมการประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่าย ณ ห้องประชุมดอกบัว โรงเรียนอนุบาลเลย

ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่าย เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของขอบเขตการประเมิน โดยคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย ดร.สุเทพ บุญเติม , นายสวัสดิ โสประดิษฐ์ , นายสมเดช เจริญชนม์ , นายประวิทย์ น้อยบัวทอง , นายประจวบ คงสุข , นายสุจิน มีชัย , นายไพรัตน์ ตันมิ่ง , นายวิเศษ ศรีประเสริฐ , นายนิคม ศรีเหลา , นายอภิวัฒน์ มาดี , นายประจักษ์ ราชภักดี ,  นายสมัย พวงกันยา , นายสุรินทร์ แก้วชูฟอง , นางภาวินี  ยมดำ , นางจุรีรัตน์  แถบเงิน ,  นางสาวกิ่งนภา  สกุลตั้ง , นางวนิดา สุพรมพิทักษ์  และนางณัชชา มละมาตย์

สำหรับศูนย์ปฐมวัยต้นแบบที่เข้ารับการประเมินมีทั้งหมด 10 ศูนย์ ได้แก่

ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลเลย มีโรงเรียนเครือข่าย 46 โรงเรียน

ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนบ้านนาดินดำ มีโรงเรียนเครือข่าย 11 โรงเรียน

ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” มีโรงเรียนเครือข่าย 20 โรงเรียน

ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนบ้านผาแบ่น มีโรงเรียนเครือข่าย 20 โรงเรียน

ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม มีโรงเรียนเครือข่าย 15 โรงเรียน

ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม มีโรงเรียนเครือข่าย 15 โรงเรียน

ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนบ้านท่าลี่ มีโรงเรียนเครือข่าย 12 โรงเรียน

ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย มีโรงเรียนเครือข่าย 14 โรงรียน

ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนชุมชนนาด้วง มีโรงเรียนเครือข่าย 6 โรงเรียน

ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนบ้านนาดอกคำ มีโรงเรียนเครือข่าย 4 โรงเรียน

ขอบเขตของการประเมินประกอบด้วย เรื่องของการบริหารจัดการ , การใช้และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา , การจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ , การให้บริหาร และการพัฒนาเด็กทุกด้านอย่างสมดุล ตามศักยภาพ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประเมินทุกศูนย์แล้ว คณะกรรมการจะได้สรุปผลการประเมินพร้อมทั้งนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนพัฒนาโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ /เครือข่าย ในการจัดการศึกษาปฐมวัยต่อไปpic-132-016

 ………………………………….

PR : PRANAYA / NEWS

ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่

www.facebook.com/loei1

www.facebook.com/prloeione

http://www.obec.go.th/news/39997

www.loei1.go.th

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: