สพป.เลย เขต 1 ขับเคลื่อนแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจรสู่การปฏิบัติ


pic-135-004ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมขับเคลื่อนแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจรสู่การปฏิบัติ เพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ประธานเปิดการประชุม

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ประธานเปิดการประชุม

ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ว่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้จัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ ขึ้น เพื่อชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร นำสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่ทุกโรงเรียนต้องถือปฏิบัติและดำเนินการต่อไป เนื่องจากเป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการการเรียนรู้แบบครบวงจร ที่มีความเชื่อมโยงตั้งแต่หลักสูตรฯ การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  เป็นการเติมเต็มจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนดังกล่าวประสบความสำเร็จ ก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่จะต้องให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ การบูรณาการการเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่เราเคยดำเนินการกันมานานแล้ว และครูบางคนยังใช้การบูรณาการอยู่ในบางเนื้อหาในบางวิชาในชั้นของตนเอง หรือบูรณาการกับคนอื่นซึ่งสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ

pic-135-009

……………………………………

PR : PRANAYA / NEWS

ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่

www.facebook.com/loei1

www.facebook.com/prloeione

http://www.obec.go.th/news/40212

www.loei1.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: