สพป.เลย เขต 1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน


pic-137-009นักเรียน ผู้บริหารและคณะครู เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเหือง อำเภอท่าลี่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ค่านิยม แนวปฏิบัติอันดีงามของสังคมไทย ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ประธานปิดการอบรม

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ประธานปิดการอบรม

กิจกรรมดังกล่าว จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 151 คน และคณะครู จำนวน 54 คน ของโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก  กลุ่มคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเหือง เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 12 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านน้ำพาน , บ้านน้ำมี , บ้านหนองปกติ , บ้านขอนแก่น , บ้านแก่งม่วง , บ้านห้วยเดื่อ , บ้านห้วยคัง , บ้านหนองบง , บ้านหาดพระ , บ้านนากระเซ็ง , บ้านวังเป่ง  และบ้านหนองผือ โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานปิด พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม

นายสุรศักดิ์ ทิพย์อาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ประธานเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเหือง กล่าวว่า การจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ได้จัดขึ้น เพื่อต้องการปลูกจิตสำนึกให้กับให้นักเรียน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รู้จักนำหลักธรรม ไปใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดี  เหมาะสมกับวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  รวมทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  และเพื่อเสริมสร้างโรงเรียนให้เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสารเสพติดด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรมpic-137-038

…………………………..

PR : PRANAYA / NEWS

ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่

www.facebook.com/loei1

www.facebook.com/prloeione

http://www.obec.go.th/news/40338

www.loei1.go.th

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: