สพป.เลย เขต 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพลูกจ้าง เตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน


page-1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพลูกจ้างในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  เพื่อให้ลูกจ้างได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้ลูกจ้าง มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเหมาะสมอยู่ในระเบียบวินัย และเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการปรับเปลี่ยนสายงาน สร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ

การอบรมดังกล่าวจัดให้มีขึ้นที่ห้องประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556  โดย นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิด  และ ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานปิดการอบรม มีลูกจ้างในสังกัดเข้ารับการอบรมพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 104 คนpage-2

…………………………….

PR : PRANAYA / NEWS

ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่

www.facebook.com/loei1

www.facebook.com/prloei1

http://www.obec.go.th/news/40633

www.loei1.go.th

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: