ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนบ้านนาค้อ ความพร้อมในการพัฒนาเยาวชนและชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน


pic-144-022เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนบ้านนาค้อ Buffer School หรือ โรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านนาค้อ อำเภอปากชม จังหวัดเลย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สร้างความพร้อมให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งชุมชน ได้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ

นายสมบัติ ยศปัญญา ผอ.โรงเรียนบ้านนาค้อ

นายสมบัติ ยศปัญญา ผอ.โรงเรียนบ้านนาค้อ

นายสมบัติ ยศปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาค้อ กล่าวว่า โรงเรียนบ้านนาค้อ ได้รับเลือกและสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้โรงเรียนเป็นที่ตั้งของศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอปากชม โดยใช้ชื่อศูนย์ว่า ศูนย์อาเซียนศึกษา : Spirit of ASEAN โรงเรียนบ้านนาค้อ Buffer School หรือ โรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่มีความพร้อมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนของโรงเรียนที่ตั้งศูนย์และโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 30 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม , โรงเรียนบ้านสงาว , โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย , โรงเรียนบ้านคกไผ่ , โรงเรียนบ้านปากเนียม , โรงเรียนบ้านปากปัด , โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย , โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว , โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ , โรงเรียนปากมั่งห้วยทับช้าง , โรงเรียนบ้านนาโม้ , โรงเรียนบ้านคกเว้า , โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม , โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน , โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก , โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย , โรงเรียนบ้านชมน้อย , โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ , โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม โรงเรียนบ้านปางคอม , โรงเรียนบ้านโพนทอง , โรงเรียนบ้านคอนสา , โรงเรียนบ้านห้วยนา , โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด , โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน , โรงเรียนบ้านเลิง , โรงเรียนบ้านวังผา , โรงเรียน ตชด.บ้านชมน้อย , โรงเรียน ตชด.บ้านนานกปีด , โรงเรียน ตชด.ฮิลมาร์พาเบิ้ล และ ประชาชนในชุมชนที่อยู่รายรอบโรงเรียน ทั้งนี้เชื่อมั่นว่า ศูนย์อาเซียนโรงเรียนบ้านนาค้อ มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก และพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดีในการเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ
ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ประธานเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนบ้านนาค้อ

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ประธานเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนบ้านนาค้อ

ทางด้านของ ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน นั้น สำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษา ได้คัดเลือกให้โรงเรียนในสังกัดเป็นศูนย์อาเซียนศึกษาประจำอำเภอ จำนวน 5 ศุนย์ แบ่งเป็น ศูนย์อาเซียนศึกษา Sister School จำนวน 2 ศูนย์ คือ อำเภอเมืองเลย ที่โรงเรียนเมืองเลย อำเภอนาด้วง ที่โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด และ ศูนย์อาเซียนศึกษา Buffer School จำนวน 3 ศูนย์ คือ ที่อำเภอท่าลี่ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อำเภอเชียงคาน ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” และ อำเภอปากชม ที่โรงเรียนบ้านนาค้อ ซึ่งทุกศูนย์มีความพร้อมทั้งด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ การใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ ………………..
PR : PRANAYA / NEWS
ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่
http://www.facebook.com/loei1
http://www.facebook.com/prloei1
http://www.obec.go.th/news/40787
http://www.loei1.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: