โรงเรียนบ้านนาดินดำ สพป.ลย.1 ปลูกฝังเยาวชนมีจิตสำนึกดีในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ


pic-143-007เด็ก ๆ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาดินดำ กลุ่มคุณภาพการศึกษาดินดำน้ำสวย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิดpage-1
นายประจวบ คงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดินดำ กล่าวว่า โรงเรียนบ้านนาดินดำ ได้รับเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เพื่อเป็นต้นแบบโรงเรียนสุจริต โรงเรียนจึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาการคอร์รับชั่นและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ขึ้น เพื่อ ต้องการปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตสำนึกที่ดีในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียน ชุมชน และโรงเรียนอื่น ๆ ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะการคิด , มีวินัย , ซื่อสัตย์ , อยู่อย่างพอเพียง และ มีจิตสาธารณะ ซึ่งการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ในครั้งนี้ มีนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดินดำ จำนวน 154 คน และ นักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มคุณภาพการศึกษาดินดำน้ำสวย จำนวน 22 คน เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 176 คน ใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมาpage-2
…………….

PR : PRANAYA / NEWS
ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่
http://www.facebook.com/loei1
http://www.facebook.com/prloei1
http://www.loei1.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: