“สุดยอดเด็กเลย”กลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง


page-2กลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 “สุดยอดเด็กเลย” Good thinkers Good morality Ensuring Greatness

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ประธานเปิดงาน

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ประธานเปิดงาน

การจัดกิจกรรมจัดให้มีขึ้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2556 โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน (29 ส.ค. 56) มีโรงเรียนในกลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 11 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง , โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด , โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ , โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น , โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก , โรงเรียนบ้านห้วยตาด , โรงเรียนบ้านนาดอกคำ , โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี , โรงเรียนบ้านแก้วเมธี , โรงเรียนบ้านราษฏร์ประดิษฐ์ และ โรงเรียน ตชด.หนองแคน มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 2,000 คน
นายเดช ปาจรียานนท์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง กล่าวรายงาน

นายเดช ปาจรียานนท์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง กล่าวรายงาน

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง กล่าวถึงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ว่า กลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงผลงานของนักเรียน ครู โรงเรียนในกลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง รวมทั้งได้จัดให้นักเรียนได้แสดงบนเวทีเพื่อให้เห็นศักยภาพของนักเรียนทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา และเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของกลุ่มคุณภาพเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไปด้วย ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 80 กิจกรรมpic-147-022
………………….
PR : PRANAYA / NEWS
ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่
http://www.facebook.com/loei1
http://www.facebook.com/prloei1
http://www.obec.go.th/news/41111
http://www.loei1.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: