สพป.เลย เขต 1 พัฒนาบุคลากรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สู่ประชาคมอาเซียน


pic 001-patiyanสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พัฒนาบุคลากรในสังกัด จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สู่ประชาคมอาเซียน ณ สวนป่าหิมวันต์ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน มีบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน
การอบรมดังกล่าว จัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีความตระหนัก และมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณของวิชาชีพ สามารถน้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ และบุคคลทั่วไป นำไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปในอนาคต ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ในเรื่องการสร้างคน สร้างชาติ สร้างศีลธรรม รองรับการเปิด AEC โดย ผศ.ดร.สมสุดา ผู้พัฒน์ เรื่องของการปลูกฝังศีลธรรมเยาวชน การศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน การฝึกนิสัยผ่าน 5 ห้องชีวิต โดย พระภาวนาวิริยคุณ เรื่องของวัฒนธรรมองค์กร 5 และการทำงานเป็นทีม โดย ดร.สุเทพ บุญเติม รวมทั้งเรื่องของการรักษาศิล ปฏิบัติสมาธิ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ใช้ระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 4 วัน ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2556pic-149-026
…………………….
PR : PRANAYA / NEWS
ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่
http://www.facebook.com/loei1
http://www.facebook.com/prloei1
http://www.obec.go.th/news/41168
http://www.loei1.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: