สพป.เลย เขต1 เตรียมความพร้อมผู้บริหาร บุคลากรในสำนักงานและสถานศึกษาพร้อมใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office)


pic-150-028สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ พร้อมใช้งานพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ประธานเปิดการอบรม รุ่นแรก (3 ก.ย. 56) ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สพป.ลย.1

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ประธานเปิดการอบรม รุ่นแรก (3 ก.ย. 56) ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สพป.ลย.1

ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ให้กับผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2556 ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สพป.ลย.1 แบ่งการอบรมออกเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ดังนี้
วันที่ 3 กันยายน 2556 กลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 4 กันยายน 2556 กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มนโยบายและแผน
วันที่ 5 กันยายน 2556 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่้งเสริมการศึกษาเอกชน และหน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่ 6 กันยายน 2556 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ในส่วนของบุคลากรในสถานศึกษา จำนวน 170 โรงเรียน กำหนดจัดอบรม ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2556 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังนี้
วันที่ 7 กันยายน 2556 โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองเลย และอำเภอนาด้วง
วันที่ 8 กันยายน 2556 โรงเรียนในเขตอำเภอเชียงคาน อำเภอปากชม และอำเภอท่าลี่
โดยผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบการปฏิบัติราชการ , การออกหนังสือรับรอง , การเบิกเงินสวัสดิการ , งานพาหนะ . บัญชีและพัสดุ และระบบงานสารบรรณ เพื่อให้เกิดทักษะ และความชำนาญในการเข้าใช้งานในระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)pic-150-015
…………………….
PR : PRANAYA / NEWS
ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่
http://www.facebook.com/loei1
http://www.facebook.com/prloei1
http://www.obec.go.th/news/41168
http://www.loei1.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: