สพป.เลย เขต 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินการทางวินัย


pic-152-003สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการทางวินัยสำหรับสถานศึกษาในสังกัด หลักสูตร การตรวจสอบและสรุปรายงานข้อเท็จจริง เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดำเนินการทางวินัยได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย และผู้บริหารใช้อำนาจ หน้าที่ตามกฎหมาย ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1
ประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ

การจัดอบรมจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ มีผู้บริหารสถานศึกษา หรือครูที่รับผิดชอบงานบุคคลในสถานศึกษาเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 170 คนpic-152-005
……………………..
PR : PRANAYA / NEWS
ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่
http://www.facebook.com/loei1
http://www.facebook.com/prloei1
http://www.obec.go.th/news/41336
http://www.loei1.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: