กลุ่มโรงเรียนเอกชน โรงเรียนสาธิตฯและโรงเรียนในสังกัด อปท. ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน


pic-154-003โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ ศิลปะการแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2556
การแข่งขันจัดให้มีขึ้นที่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม โรงเรียนหทัยคริสเตียน โรงเรียนอนุบาลชื่นจิต โรงเรียนอนุบาลธีรญาฟ้าใส โรงเรียนอนุบาลเจริญสว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และโรงเรียนบ้านขอนแดง

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ประธานเปิดการแข่งขัน

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ประธานเปิดการแข่งขัน

ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นการสร้างโอกาสที่ดีให้แก่เด็ก ๆ ที่จะได้มีเวทีในการแสดงความรู้ ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล พร้อมกันนี้ ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ทำให้นักเรียน ครู รวมทั้งสถานศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นำไปสู่เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นให้คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับสากลpic-154-004
………………………
PR : PRANAYA / NEWS
ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่
http://www.facebook.com/prloei1
http://www.obec.go.th/news/42301
http://www.loei1.go.th

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: