เปิดอาคารเรียนสมเด็จพระญาณสังวร โรงเรียนบ้านหนองผำ สังกัด สพป.เลย เขต 1


pic-157-027เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ที่โรงเรียนบ้านหนองผำ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์ประธานเปิดอาคารสมเด็จพระญาณสังวร พร้อมมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่คณะเจ้าภาพ โดย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวถวายรายงาน
pic-157-002สำหรับความเป็นมาของการก่อสร้างอาคารเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองผำ แห่งนี้นั้น มีบริษัท พี.ที.เค ไมน์นิ่ง จำกัด นายธนาวุฒิ – รศ.ดร.ใยอนงค์ ทิมสุวรรณ นายขัตติยา – นางวรรธนะ ไชยเอีย ได้มีจิตเป็นกุศลที่จะก่อสร้างอาคารเรียนมอบให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมทางด้านการศึกษา ให้แก่นักเรียนและประชาชนในหมู่บ้านหนองผำ บ้านหนองทุ่ม และบ้านหนองฮี ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย โดยผู้มีจิตเป็นกุศลดังกล่าว ได้ขอประทานพระอนุญาตสร้างอาคารเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวโรกาสฉลองพระชันษา 100 ปี 3 ตุลาคม 2556 ซึ่ง สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงอนุโมทนาและประทานพระอนุญาตให้สร้างอาคารเรียน และทรงรับการก่อสร้างไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พร้อมประทานชื่ออาคารเรียนว่า “อาคารสมเด็จพระญาณสังวร” การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 12 ล้านบาท แยกเป็นตัวอาคารเรียนพร้อมอุปกรณ์การเรียน จำนวน 10 ล้านบาท และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ จำนวน 2 ล้านบาท
ในการนี้ ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากpic-157-026
……………………
PR : PRANAYA / NEWS
ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่
http://www.facebook.com/loei1
http://www.facebook.com/prloei1
http://www.obec.go.th/news/42328
http://www.loei1.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: