ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน สังกัด สพป.ลย.1 ฝึกอบรมวิชาชีพ โครงการ “พอเพียงเพื่อเพียงพอ” เกษตรแห่งภูมิปัญญา


pic-158-025สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้อมูล ส่งเสริม สนับสนุนแนวคิด แนวทาง แบบอย่างเกษตรพัฒนาแบบยั่งยืน ตามแนวเกษตรแห่งการพอเพียง
การจัดฝึกอบรมจัดให้มีขึ้นที่ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 โดย นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน มีผู้บริหาร ครู นักเรียน จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 100 โรง รวม 200 คน

นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดการฝึกอบรม

นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดการฝึกอบรม


ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้จากการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พอเพียง เพื่อเพียงพอ” โดย มิสเตอร์มาร์ติน วีเลอร์ ฝรั่งหัวใจไทยผู้เข้าใจลึกซึ้งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการฝึกอบรมวิชาชีพทางการเกษตรระยะสั้น หลักสูตรการปลูกเห็ดบนท่อนไม้ โดย อาจารย์ไพบูลย์ พูลทอง และอาจารย์สานิตย์ สุภเลิศ คณะอาจารย์จากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ภายหลังจากผ่านการอบรมแล้วจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาด้วย รวมทั้งสถานศึกษาใดมีความประสงค์เป็นโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมโครงการ “พอเพียงเพื่อเพียงพอ” สามารถสมัครได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะร่วมให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้นำสู่การปฏิบัติกับโรงเรียนดังกล่าวpic-158-019

………………………..
PR : PRANAYA / NEWS
ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่
http://www.facebook.com/loei1
http://www.facebook.com/prloei1
http://www.loei1.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: