สพป.เลย เขต 1 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน


pic-englishสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษา เน้นการฝึกทักษะด้านการพูดเพื่อสื่อสารและการปฏิบัติ กับเจ้าของภาษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน โดย นายสุขสันติ์ นาหัวนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เป็นชาวต่างชาติ จำนวน 1 คน และ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นชาวไทย จำนวน 1 คน และ ครูวิทยากรแกนนำภาษาอังกฤษจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้ารับการอบรมพัฒนาจำนวนทั้งสิ้น 103 คน ทั้งนี้การอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในการาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้วย
……………..
PR : PRANAYA / NEWS
ภาพข่าวจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ลย.1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: