สพป.เลย เขต 1 ขับเคลื่อนมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ “อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี”


DSC_0113สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ “อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี” ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
DSC_0013ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมาตรการให้สถานศึกษาปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ รวมถึงสื่อสารยังไม่เข้าใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการโดยมีกรอบข้อตกลงความร่วมมือ ดังนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กำหนดเป้าหมายเร่งด่วน ให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ จัดทำเครื่องมือตรวจสอบและคัดกรอง กำกับ ติดตาม โดยใช้กระบวนการ Triple A สุ่มตรวจสอบบางสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาตามความต้องการ จำเป็น เร่งด่วน และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สถานศึกษาดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนตามระดับคุณภาพ กำกับ ติดตาม นิเทศ และให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นเร่งด่วน และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ทุกภาคเรียน โดยสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้ทำความเข้าใจในมาตรการดังกล่าว พร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามข้อตกลงDSC_0073
…………………….
PR : PRANAYA / NEWS
ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่
http://www.facebook.com/loei1
http://www.facebook.com/prloei1
http://www.obec.go.th/news/42601
http://www.loei1.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: