สพป.เลยเขต 1 จัดงานวันครู อย่างยิ่งใหญ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”


picnews-051-027ครูทุกหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นับพันคน ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันครู (16 มกราคม ) ครั้งที่ 58 ประจำปี 2557 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธี

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ประธานในพิธี

โดยนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 และ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลยทุกสังกัด ร่วมจัดงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” รวมทั้งเพื่อรำลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู และเพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน และเพื่อการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยภายในงานจัดให้พิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นของทุกสังกัด สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา และกิจกรรมนักเรียนสะท้อนความรู้สึก รำลึกถึงครูดีในดวงใจ และกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้คำขวัญวันครู “เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน” picnews-051-021
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวในโอกาสเดียวกันนี้ ว่า วันครูปีนี้ ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้ค้นพบแนวทางความสำเร็จ โดยยึดแม่พิมพ์ต้นแบบ 3 ประการให้มั่น คือ 1) เป็นต้นแบบความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 2) เป็นต้นแบบความประพฤติดีมีศีลธรรม และ 3) ใช้วิชาชีพครูและหัวใจความเป็นครูถ่ายทอดความรู้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ อันจะนำไปสู่การยกระดับความเป็นครูดีที่มีครงองค์ประกอบ 4 ได้แก่ ความมีศาสตร์ มีศิลปะ ศีลธรรม และสามารถถ่ายทอดความรู้ ความดี สู่ศิษย์ได้โดยแท้
…………………
PR : PRANAYA / NEWS
ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่
http://www.facebook.com/loei1
http://www.facebook.com/prloei1
http://www.loei1.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: