สพป.เลย เขต 1 ร่วมกับมูลนิธิ EDF จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการเท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้


DSC_0012โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านนาค้อ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี โรงเรียนร่วมเกล้าบ้านชมเจริญ โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ และโรงเรียนบ้านสงาว เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการเท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ร่วมกับ สพป.ลย.1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลจากการดำเนินกิจกรรมในโครงการ พร้อมกับวิเคราะห์ปัจจัยที่นำไปสู่ผลสำเร็จและเหตุที่ทำให้ไม่เกิดผลตามความคาดหวัง เพื่อสรุปเป็นบทเรียนและหาแนวทางเพื่อพัฒนากิจกรรมให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ประธานเปิดการจัดกิจกรรม

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ประธานเปิดการจัดกิจกรรม

กิจกรรมดังกล่าว จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมน้ำเลย โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิด ทั้งนี้สืบเนื่องจาก มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือ EDF ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการเท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำนวน 6 โรงเรียน ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 – สิงหาคม 2557 มีเป้าหมายหลักเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนกินผักผลไม้เพิ่มขึ้น 400 กรัม ต่อคนต่อวัน โดยเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านการดำเนินโครงการ เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ซึ่งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ นำไปสู่การปรับวิธีคิด วิธีการทำงานที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นDSC_0077
…………………
PR : PRANAYA / NEWS
ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่
http://www.facebook.com/loei1
http://www.facebook.com/prloei1
http://www.loei1.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: