มอบทุนการศึกษาพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก เพื่อสวัสดิการนักเรียนโรงเรียนเมืองเลย


DSC_0077โรงเรียนเมืองเลย มอบทุนการศึกษามูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก เพื่อสวัสดิการนักเรียนโรงเรียนเมืองเลย จำนวนทั้งสิ้น 79 ทุน เป็นเงิน 57,400 บาท โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมอัสนี-วสันต์ โชติกุล โรงเรียนเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
page-1นายเกรียงศักดิ์ คุณานันท์ศักดิ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองเลย กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ได้จัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีความมานะพยายาม ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียนหนังสือ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และเพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและสำนึกตนที่จะกระทำความดีตลอดไป
สำหรับมูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ได้เริ่มก่อตั้งและดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2536 โดย ฯพณฯพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก มอบเงินเป็นกองทุนมูลนิธิฯ ครั้งแรก จำนวน 500,000 บาท ซึ่งการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้นำเงินส่วนหนึ่งจากดอกผลของมูลนิธิพลเอกอาทิตย์ฯ มูลนิธิโรงเรียนเมืองเลย และจากผู้มีอุปการคุณบริจาคเงินสมทบ โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ดังนี้page-2
ทุนประเภทผลการเรียนยอดเยี่ยม จำนวน 7 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวม 7,000 บาท
ทุนประเภทผลการเรียนดีเด่น จำนวน 48 ทุน ๆ ละ 700 บาท รวม 33,600 บาท
ทุนประเภทนักเรียนมารยาทดี จำนวน 24 ทุน ๆ ละ 700 บาท รวม 16,800 บาท
ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้กล่าวให้โอวาสกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาว่า ขอให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียน คือ เป็นทั้งคนที่มีความดี ความเก่ง และเป็นคนที่มีความสุขในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต
……………………
PR : PRANAYA / NEWS
ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่
http://www.facebook.com/loei1
http://www.facebook.com/prloei1
http://www.loei1.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: