สพป.เลย เขต 1 จัดการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2556 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกศูนย์สนามสอบ

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบโรงเรียนเมืองเลย

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบโรงเรียนเมืองเลย


ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.ลย.1) กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐา หรือ O-NET เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ที่สนามศูนย์สนามสอบ โรงเรียนเมืองเลย โรงเรียนอนุบาลเลย โรงเรียนบ้านนาดินดำ โรงเรียนบ้านห้วยตาด และโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง ส่วนสนามสอบในเขตพื้นที่รับผิดชอบทุกอำเภอ จะมีรอง ผอ.สพป.ลย. 1 ศึกษานิเทศก์ ที่ดูแลรับผิดชอบแต่ละกลุ่มคุณภาพการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อกำกับ ติดตามดูแล อย่างใกล้ชิด ให้เกิดความเรียบร้อย กระบวนการทำงานมีความโปร่งใส เป็นไปตามมาตรฐานที่ สทศ.กำกนด ซึ่งทุกสนามสอบ คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการควบคุมการสอบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สามารถจัดการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติทุกประการ รวมทั้งนักเรียนผู้เข้าสอบได้ปฏิบัติตามระเบียบด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกัน
สำหรับการจัดสอบ O-NET จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ สทศ. จัดขึ้นเพื่อทดสอบความรู้ ความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อโรงเรียนจะได้นำผลประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน และเพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ในสัดส่วน 80: 20DSC_0135
……………………
PR : PRANAYA / NEWS
ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่
http://www.facebook.com/loei1
http://www.facebook.com/prloei1
http://www.loei1.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: