สพป.เลย เขต 1 รับการประเมินหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่นระดับประเทศ


นายสุธรรม ปั้นประเสริฐ ประธานคณะกรรมการประเมินฯ

นายสุธรรม ปั้นประเสริฐ ประธานคณะกรรมการประเมินฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.ลย.1) รับการประเมินหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่นระดับประเทศ เพื่อรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2556
หลังจากที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลหน่วยงานการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 และได้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 1 ใน 3 เขต คณะกรรมการคัดเลือก จึงได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินผลจากสภาพจริงเชิงประจักษ์ ประกอบการตัดสินรางวัลชนะเลิศหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น โดยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการประเมินคัดเลือกหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น นำโดย นายสุธรรม ปั้นประเสริฐ พร้อมคณะ ประกอบด้วย ดร.กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ และนางสมพักตร์ ปั้นประเสริฐ ได้เดินทางมาที่ สพป.ลย.1 เพื่อประเมินและเยี่ยมชมหน่วยงาน
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับคณะประเมินฯ

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับคณะประเมินฯ

โดยมีนายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้การต้อนรับและกล่าวต้อนรับ โดยคณะกรรมการประเมินได้เยี่ยมชมนิทรรศการ / ผลงานของโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมศีลธรรม และได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมศีลธรรมของ สพป.ลย.1 จาก ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมิน
DSC_0329_resizeสำหรับการดำเนินด้านการส่งเสริมศีลธรรมของสำนักงานในการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณธรรม นั้น ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 กล่าวว่า ได้ยึดหลักการสำคัญในการสร้างบุคคลต้นแบบ ต้นบุญคุณธรรมให้แพร่หลายในองค์กร โดยเริ่มต้นจากการสร้างทีมนำ ได้แก่ คณะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนให้เป็นต้นแบบการปฏิบัติธรรมนำความดี เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นขององค์กร ตามด้วยการสร้างทีมประสาน ด้วยรูปแบบ 3 ประสาน ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมเขตพื้นที่การศึกษา / ศูนย์พระพุทธศาสนา 26 ศูนย์จากโรงเรียน และผู้ประสานศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดเลย ปิดท้ายด้วย การสร้างทีมปฏิบัติการเชิงรุก ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 13 ทีม กลุ่มคุณภาพการศึกษา จำนวน 13 ทีม และสถานศึกษา จำนวน 168 ทีม รวมทั้งสิ้น 194 ทีม ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมทั้งระบบ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาทุกสังกัด ชุมชนท้องถิ่น บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมสนับสนุนเป็นกองทัพธรรมของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ซึ่งผลจากการดำเนินงาน ได้เกิดการขยายตัวของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการที่ชัดเจน จาก 26 โรงเรียน เป็น 48 โรงเรียน ในปี 2556 เกิดบุคลากรที่เป็นต้นแบบผู้นำบุญทางศีลธรรม เกิดองค์กรคุณธรรม และมีการขยายเครือข่ายองค์กรคุณธรรมทุกพื้นที่ ทุกโรงเรียน การปฏิบัติงานมีความเป็นกัลยาณมิตรเข้มแข็งในระบบงาน ทั้งความร่วมมือของคนในองค์กร นอกองค์กร และมีแนวโน้มในการนำสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการในปี 2557 ได้สูงขึ้นร้อยละ 90 ขึ้นไป โดยทีมประสาน 3 ฝ่ายร่วมกันดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืน เจริญก้าวหน้าต่อไป
ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน


…………………..
PR : PRANAYA / NEWS
ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่
http://www.facebook.com/loei1
http://www.facebook.com/prloei1
http://www.loei1.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: