พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัด สพป.เลย เขต 1


DSC_0149_resizeสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับสมาคมครูปฐมวัยจังหวัดเลย ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาเด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น โดยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 3-12 มีนาคม 2557 ตามสถานที่ที่กำหนดดังนี้
วันที่ 3 มีนาคม 2557 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเลย บัณฑิตน้อยที่เข้ารับประกาศนียบัตร ประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียนสังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง และการท่าอากาศยาน
วันที่ 4 มีนาคม 2557 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเลย บัณฑิตน้อยที่เข้ารับประกาศนียบัตร ประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียนสังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย ,ดินดำน้ำสวย และกกดู่นาแขม
วันที่ 5 มีนาคม 2557 ที่ศาลาประชาคมอำเภอท่าลี่ บัณฑิตน้อยที่เข้ารับประกาศนียบัตร ประกอบด้วยนักเรียนจากกลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่ และลุ่มน้ำเหือง
วันที่ 6 มีนาคม 2557 ที่ศาลาประชาคมอำเภอเชียงคาน มีนักเรียนจากลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน เข้ารับประกาศนียบัตร
วันที่ 7 มีนาคม 2557 ที่ศาลาประชาคมอำเภอเชียงคาน มีนักเรียนจากกลุ่มคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี และหาดนาแก้ว เข้ารับประกาศนียบัตร
วันที่ 10 มีนาคม 2557 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม มีนักเรียนจากกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ เข้ารับประกาศนียบัตร
วันที่ 11 มีนาคม 2557 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม มีนักเรียนจากลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม เข้ารับประกาศนียบัตร
วันที่ 12 มีนาคม 2557 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง มีนักเรียนจากลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง เข้ารับประกาศนียบัตร
โดยการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2556 นี้ ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานมอบDSC_0367_resize
จากภาพข่าว เป็นพิธีมอบจุดที่ 1 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเลย มีบัณฑิตน้อยเข้ารับประกาศนียบัตรจำนวนทั้งสิ้น 256 คน ท่ามกลางความภาคภูมิใจของ นักเรียน ครู และพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่มาร่วมในพิธี
…………………..
PR : PRANAYA / NEWS
ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่
http://www.facebook.com/loei1
http://www.facebook.com/prloei1
http://www.loei1.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: