โรงเรียนบ้านห้วยตาด แสดงผลงานวิชาการนักเรียนเผยแพร่สู่สาธารณชน ร่วมชื่นชมในความสำเร็จของการจัดการศึกษา


DSC_0196_resizeโรงเรียนบ้านห้วยตาด กลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1จัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงานของนักเรียน ครู และโรงเรียน ในรอบ 1 ปีการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงาน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้ชื่นชมผลงานความสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ภายใต้ชื่องาน “ออนซอนงาน ลูกหลานห้วยตาด ปีการศึกษา 2556”

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ประธานเปิดงาน

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ประธานเปิดงาน

กิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ที่โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิด มีนายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมในพิธีและชื่นชมผลงานนักเรียนเป็นจำนวนมาก
นายไพรัตน์ ปรุงพณิชย์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยตาด กล่าวรายงาน

นายไพรัตน์ ปรุงพณิชย์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยตาด กล่าวรายงาน

นายไพรัตน์ ปรุงพณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาด กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรม ออนซอนงาน ลูกหลานห้วยตาด ถือเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนที่ต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานความสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่สาธารณชนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่าง ครู นักเรียน ชุมชน และผู้ปกครอง อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป โดยกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นประกอบด้วย การแสดงความสามารถของนักเรียนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกิจกรรมในทุกกลุ่มสาระ อันประกอบด้วย การงานอาชีพและเทคโนโลยี สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ/ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย สุขศึกษา กลุ่มปฐมวัย และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการนำเสนอโครงงานต่าง ๆ ซึ่งทุกกิจกรรมได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดีDSC_0320_resize
…………………..
PR : PRANAYA / NEWS
ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่
http://www.facebook.com/loei1
http://www.facebook.com/prloei1
http://www.loei1.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: