เชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.เลย เขต 1 เกมส์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษาของอำเภอท่าลี่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.เลย เขต 1 เกมส์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนในอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
DSC_0264 ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยใช้กีฬาในการสร้างคนและพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างชาติ จึงได้จัดให้มีการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมให้มีความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่เข้มแข็ง อดทน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬา พัฒนาสู่กีฬาอาชีพในอนาคต
การแข่งขันกีฬา แบ่งเป็น 5 ประเภท 5 รุ่น ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง และกรีฑา รุ่นอายุ 8 ปี 10 ปี 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี มีนักกีฬาร่วมการแข่งขันจากทุกโรงเรียนในสังกัด 14 กลุ่มคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสิ้น 5,000 คน ใช้สถานที่และสนามการแข่งขันกีฬานักเรียนในอำเภอท่าลี่ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ , บ้านท่าลี่ , บ้านเมี่ยง , บ้านขอนแก่น , ชุมชนบ้านปากห้วย , ชุมชนบ้านอาฮี และ ท่าลี่วิทยา
สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้าน ปากห้วย เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ชมขบวนพาเหรดนักกีฬา การแสดงของนักเรียน และการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่างทีมรวมพลคนท่าลี่ กับทีม สพป.เลย เขต 1 และการแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนาม รุ่น 15 ปีชาย ในส่วนของพิธีปิดการแข่งขัน จัดให้มีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป ร่วมชม ร่วมเชียร์ และให้กำลังใจนักกีฬา ณ สนามกีฬาที่จัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2557 นี้ โดยทั่วกันpic-sport
……………….
PR : PRANAYA / NEWS

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: