โรงเรียนสังกัด สพป.ลย.1 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด


IMG_5656โรงเรียนบ้านกกดู่ และโรงเรียนบ้านน้ำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด
การอบรมจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิด(26 ก.พ.58)
IMG_5631นายภูวดล อัศวรัตนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำภู กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายในการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้มีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ 3 ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนบ้านกกดู่ และโรงเรียนบ้านน้ำภู ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้น โดยมีลูกเสือทั้งสองโรงเรียนเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน โดยมุ่งหวังว่านักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้ ความเข้าใจแนวทางในการป้องกันภัยจากยาเสพติดที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
IMG_5636ทางด้าน ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า ในปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดนับว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญและร่วมมือกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด การจัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดในครั้งนี้ ถือเป็นอีกโครงการหนึ่งที่โรงเรียนได้ตระหนัก และมองเห็นความสำคัญในการที่จะป้องกัน ไม่ให้เยาวชนของชาติเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่เยาวชนได้เป็นอย่างดี จึงขอให้ลูกเสือที่เข้ารับการอบรมทุกคนได้นำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนต่อไปIMG_5666
pr:pranaya/news

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: