ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 รับรางวัลอีสานทองคำ รางวัลของนักรณรงค์ผู้นำการเปลี่ยนแปลงแห่งภาคอีสาน


DSC_0081สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่ได้รับรางวัลสุงสุดของภาคประชาสังคมในภูมิภาคอีสาน “อีสานทองคำ”
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้ารับมอบเหรียญเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “รางวัลอีสานทองคำ” ประจำปีพุทธศักราช 2558 จาก นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขDSC_0045
รางวัลอีสานทองคำ คือรางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอีสาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ และมีผลงานดีเด่นด้านการขับเคลื่อนสังคม/ชุมชนเพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมคนอีสาน จนสามารถเลิกเหล้าตลอดชีวิต พิชิตความยากจน ดำรงตนแบบพอเพียง มีครอบครัวที่อบอุ่น อยู่ในชุมชนเข้มแข็งได้ ในระดับยอดเยี่ยม เป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวาง โดยเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 20 จังหวัดภาคอีสาน เสนอให้มีรางวัล “อีสานทองคำ” ให้เป็นรางวัลสูงสุดสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลงของภาคประชาสัมคมในภูมิภาคอีสาน
สำหรับจังหวัดเลย มีผู้ได้รับรางวัลอีสานทองคำ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
2. ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
3. นายอำนาจ เจริญอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ
4. นายวิรัตน์ โภชะ ปลัดเทศบาลตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน
5. นายพิศณุ คล้ายทิม รองนายกเทศมนตรีตำบลภูเรือ อ.ภูเรือDSC_0077
………………..
PR : PRANAYA / NEWS
ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่
http://www.facebook.com/loei1
http://www.facebook.com/prloei1
http://www.loei1.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: