สพป.เลย เขต 1 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน


ประกาศประชุมก่อนเปิดภาคเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.ลย.1) เตรียมความพร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รับทราบนโยบาย ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
DSC_0012 ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า ในวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กำหนดจัดให้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และครู ในสังกัดทุกคน เพื่อรับทราบนโยบาย แนวคิด ทิศทางในการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาที่ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะในเรื่องของการอ่านคล่องเขียนคล่อง การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเรื่องของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดประชุมจัดให้มีขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกุลวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย แบ่งการประชุมออกเป็น 3 วัน ดังนี้

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
ภาคเช้า ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคนในสังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษาพื้นที่อำเภอนาด้วง จำนวน 137 คน
ภาคบ่าย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคนในสังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษาพื้นที่อำเภอปากชม จำนวน 231 คน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
ภาคเช้า ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคนในสังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษาพื้นที่อำเภอเชียงคาน จำนวน 359 คน
ภาคบ่าย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคนในสังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษาพื้นที่อำเภอท่าลี่ จำนวน 193 คน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2558
ภาคเช้า ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคนในสังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง และกลุ่มคุณภาพการศึกษากกดู่นาแขม อำเภอเมืองเลย จำนวน 272 คน
ภาคบ่าย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคน ในสังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย และกลุ่มคุณภาพการศึกษาดินดำน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จำนวน 327 คน

ทั้งนี้การประชุมในภาคเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ส่วนในภาคบ่ายเริ่มตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และครูในสังกัดทุกคน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
……………
ประณยา บุญลือ / ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: