สพป.เลยเขต 1 ปฏิบัติการเชิงรุก ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558


นายเดช ปาจรียานนท์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเลย  รอรับเด็ก ๆ หน้าประตูโรงเรียน พร้อมพบปะกับผู้ปกครอง

นายเดช ปาจรียานนท์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเลย รอรับเด็ก ๆ หน้าประตูโรงเรียน พร้อมพบปะกับผู้ปกครอง

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ขานรับนโยบายสองสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่รับเด็กที่ประตูโรงเรียนร่วมกับครู เพื่อที่จะได้พบปะ พูดคุยกับผู้ปกครอง รวมทั้งดูแลเรื่องของการจราจรและอำนวยความสะดวกในด้านอื่น ๆ
ในช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 บรรยากาศยามเช้าของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ทุกโรง ได้มีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูอยู่ร่วมรับผู้ปกครองและนักเรียนในช่วงเช้า ที่บริเวณหน้าประตูโรงเรียน เพื่อพบปะ พูดคุยกับผู้ปกครองซึ่งมาส่งเด็ก บรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมาก อาทิ โรงเรียนอนุบาลเลย โรงเรียนเมืองเลย ได้มีการดูแลในเรื่องของระบบจราจร จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาประจำจุดรับส่งด้วย เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ๆ นักเรียน
ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.เลย เขต 1 เปิดเผยปฏิบัติการเชิงรุก ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.เลย เขต 1 เปิดเผยปฏิบัติการเชิงรุก ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดก่อนเปิดภาคเรียนว่า ได้มีการประชุมผู้บริหารและครูทุกคน ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อรับรับทราบนโยบาย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา โดยเน้นในเรื่องของนโยบายการอ่านคล่องเขียนคล่อง การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเรื่องของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและครูได้เป็นอย่างดี
พร้อมกันนี้ในช่วงสองสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน ได้กำชับให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมที่สอดรับกับคำเชิญชวนของท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.กมล รอดคล้าย โดยขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่รับเด็กที่ประตูโรงเรียนร่วมกับครู เพื่อที่จะได้พบปะ พูดคุยกับผู้ปกครองซึ่งมาส่งเด็ก รวมทั้งดูแลเรื่องของระบบการจราจร 0018 เปิดเทอมใหม่โรงเรียนบ้านกำพี้
ในส่วนของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ขอให้เน้นสอนเด็กเรื่องมารยาทและกิจวัตรประจำวัน อาทิ การไหว้ การพูดจาสุภาพเรียบร้อย การล้างหน้า แปรงฟัน ความสะอาด การใช้ห้องน้ำการรักษาสุขภาพ รวมไปถึงการปรับตัวใช้ชีวิตในโรงเรียน การคบเพื่อน การใช้ห้องสมุด เป็นต้นนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ที่กำกับดูแลกลุ่มคุณภาพการศึกษาได้ตรวจเยี่ยม พบปะ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ รวมทั้งเพื่อชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย001- เปิดเทอมใหม่โรงเรียนบ้านน้ำภู
นอกจากนี้ในการขับเคลื่อนนโยบายปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ นั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้จัดอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) “พลิกโฉมโรงเรียนชั้น ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาการทางสมองแบบ BBL (Brain Based Learning) โดย สพฐ.จัดอบรมทางไกลพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดประชุมอบรมที่หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกุลวิทยา อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย มีผู้บริหาร และครู เข้าร่วมประชุมประมาณ 400 คน จากการอบรมทั้งสองวัน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจ ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมปลายทางได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมที่จะดำเนินการพลิกโฉมโรงเรียนทุกโรงให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ภายใน ๑ ปี ทั้งนี้หลังการอบรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จะมีมาตรการในการกำกับ ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียน ให้เน้นการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ด้วยสื่อ และวิธีการที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับผู้เรียน11232134_883623355031433_6561456414902261522_o
………………….
ประณยา บุญลือ /ข่าว
ประชาสัมพันธ์ สพป.ลย.1 / เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ลย.1 -ภาพ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: