สพป.เลย เขต 1 ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาฯปีการศึกษา 2559


dsc_0098สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ( สพป.ลย. 1) โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2559 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติให้กับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดและสถานศึกษาในเขตพื้นที่ประกอบด้วยโรงเรียนตชด โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนพระปริยัติธรรม, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, เทศบาลเมืองเลย, เทศบาลตำบลนาอ้อ, เทศบาลตำบลนาอาน, เทศบาลตำบลเชียงคานและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (อบจ. เลย) จำนวนทั้งสิ้น 212 คนโดยดร. รองปั ญสังกาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลยเป็นประธานที่ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.ลย. 1

สำหรับการประเมินนักเรียนในปีการศึกษา 2559 ได้กำหนดการประเมินดังนี้

  1. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นป. 6 กำหนดสอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 และชั้นม. 3 กำหนดสอบวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560
  2. การประเมินการอ่านออกเขียนได้ชั้นป. 1, ป. 2, ป. 3, ป. 4 กำหนดสอบวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
  3. . การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางชั้นป 2 ป 4-5 และชั้นม 1-2 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ -.. 3 มีนาคม 2560
  4. การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ชั้นป. 3 กำหนดสอบวันที่ 8 มีนาคม 2560

dsc_0168

ประ ณ ยาบุญลือผอ. กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย. 1 / ข่าว

นิธิมากองลาแซนักจัดการงานทั่วไป / ภาพ

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: