สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 15 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


dsc_0368

ดร. รองปัญสังกา ผอ.สพป.ลย. 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลยประธานส่งมอบบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้กับครอบครัวของเด็กหญิงปนัดดาทองพราวนักเรียนชั้นป. 1 โรงเรียนบ้านเพียซำ พุวิทยาอ. เมืองเลยจ. เลย

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ดร. รองปัญสังกาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลยเป็นประธานส่งมอบบ้านนักเรียนตามโครงการบ้านน้ำใจสพป. เลยเขต 1 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ให้กับครอบครัวของเด็กหญิงปนัดดาทองพราวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยาอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยโดยมีนายยืนยงปาลีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลยเขต 1 พร้อมคณะให้การต้อนรับและรายงานความเป็นมาของโครงการ

การสร้างบ้านนักเรียนครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งจากกองทุนสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนของ สพป.ลย. 1 ผู้ปกครองผู้นำชุมชนนายกอบต คณะครูและผู้บริหารกลุ่มคุณภาพการศึกษาดินดำน้ำสวยส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้มีจิตเมตตาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในการสร้างบ้านจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีสร้างความดีใจเป็นอย่างมากให้กับครอบครัวของเด็กหญิง ปนัดดาทองพราวที่ได้มีที่อยู่อาศัยใหม่ที่มีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมตามสภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ดร. รองปัญสังกา ผอ.สพป.ลย. 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลยกล่าวว่าสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียน ที่มีฐานะยากจนและมีความบกพร่องทางด้านร่างกายไร้ที่พึ่งจะต้องได้รับความช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษจึงได้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนขึ้นโดยได้มีการระดมทรัพยากรเพื่อเป็นทุนในการดำเนินการโดยในรอบแรกได้จัดมหกรรม การแสดงกายกรรมจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เงิน 1 ล้าน 2 แสนบาทจึงได้จัดทำเป็นโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มอบให้แก่นักเรียนที่ยากจนไร้ที่พึ่งซึ่งในปี 2559 ได้สร้างบ้านให้แก่นักเรียนในระยะที่ 1 จำนวน 15 หลังโดยกองทุนฯ สนับสนุนเป็นทุนเบื้องต้นสำหรับการก่อสร้างหลังละ 30,000 บาทและสถานศึกษาได้ระดมทุนเพิ่มเติมในการก่อสร้างบ้านซึ่งได้ดำเนินการส่งมอบบ้านให้แก่นักเรียนไปแล้ว 14 หลังหลังนี้เป็นหลังที่ 15 และใน ระยะที่ 2 ได้มีการสร้างบ้านตามโครงการดังกล่าวเพิ่มอีกจำนวน 16 หลังคาดว่าทุกหลังจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560 …..

ประ ณ ยาบุญลือ / ผอ. กลุ่มอำนวยการ / ข่าว

นิธิมากองลาแซนักจัดการงานทั่วไป / ภาพ

ภาพกิจกรรมทั้งหมดติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/prloei1/photos/?tab=album&album_id=534780786718780

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: